Felanmälan

3 olika tillvägagångssätt.

I första hand; vaktmästaren ser felanmälan direkt.

  • Gå in på hemsidan: forspiren.realportal.nu och gör felanmälan.  Bifoga bilder på problemet för ökad förståelse och snabbare handläggning. Användarnamn finns på er hyresavi. Välj glömt lösenord. Det skickas till din e-mail.

I andra hand;

  • Mejla felanmalan@forspiren.se och beskriv problemet. Uppge namn, adress samt att vi får gå in med huvudnyckel. Uppge även om ni har husdjur. Bifoga bilder på problemet för ökad förståelse och snabbare handläggning. 
  • Ring under nedan telefontider. OBS! Övriga tider än vardagar kl. 9-10 kopplas samtalen ej fram. Använd då de andra alternativen alternativt ring nästkommande dag. 

Om akuta fel uppstår utanför normal arbetstid sker anmälan till jourtelefon. De fel som jourpersonalen kan åtgärda är fara för personers liv och hälsa samt fara för byggnad. Med fara för liv och byggnad menas exempelvis vatten som sprutar, helstopp i avlopp, elfel (helt strömlös lägenhet/trapphus eller skada på elledning) eller krossad glasruta .
Uppkommer skada som omedelbart måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan.

Veckodag

Tid

Telefonnummer

Måndagar – Fredagar

9:00 – 10:00

Akuta fel

Vardagar

8:00 – 16:00

i andra hand

Även helgdagar

Efter kl.16:00

Störningsjour
Det ska vara TYST I LÄGENHETEN MELLAN KL.22-06.Vid störning som orsakar utryckning debiterar vi kostnaden för detta. Ni kommer då få en faktura på den faktiska kostnaden för utryckningen. Upprepade störningar kan leda till hyresrätten förverkas, dvs att vi kan säga upp dig.

Blir du störd så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om du inte känner dig bekväm med detta, ring Securitas.

Vid störningsärende utanför kontorstid ring Securitas journummer: 010-470 51 05.

Vid skrik/bråk, kontakta polisen.